Finansinės ataskaitos už 2018 m. III ketv

Pelno (nuostolio) ataskaita 2018 III ketv.

Balansas 2018 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 III ketv. SUTRUMPINTA