Finansinės ataskaitos – 2018 m. II ket

Balansas 2018 m. II ketv

Aiškainamasis raštas 2018 m. II ketv. SUTRUMPINTA

Pelno (nuostolio) 2018 m. II ketv