Mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolė

 • Mėsinių veislių galvijų (toliau – galvijai) produktyvumo kontrolė vykdoma atliekant galvijų svėrimus:
  • telyčaitėms – gimus, 210 dienų (atjunkant) ir 365 dienų amžiaus.
  • buliukams – gimus, 210 d. (atjunkant) ir individualaus vertinimo metu.
  • iš atliktų svėrimų apskaičiuojamas būsimas buliuko svoris 365 dienų amžiaus.
 • Jeigu nėra galimybės pasverti tik gimusio prieauglio, tai jų svoris nustatomas pagal atitinkamos veislės prieauglio vidutinį svorį, kurį nustato pripažinta veislininkystės institucija.
 • Svėrimus ūkyje atlieka galvijų laikytojas turimomis arba mobiliosiomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Vienas – kontrolinis svėrimas – turi būti atliekamas kompetentingos, atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos.
 • Grynaveislių mėsinių veislių galvijo įvertinimą pagal raumenų išsivystymą ir riebalų išsidėstymą administruoja UAB „Šilutės veislininkystė“, atlieka- ASU Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centras.
 • Kainos (lėšos skiriamos iš ūkininkų): mėsinių veislių galvijų buliuko svėrimo paslaugą 5,34 EUR su PVM
 • Atlikus svėrimą, svėrimą atlikęs asmuo užpildo svėrimo žiniaraštį, kuris saugomas ūkyje ne trumpiau kaip 2 metus, o jo kopiją asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu per 10 kalendorinių dienų nuo svėrimo perduoda pripažintai veislininkystės institucijai.
 • Pripažinta veislininkystės institucija svėrimo duomenis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, įveda į Kilmės knygos duomenų bazę.

Bendrovė mėsinių galvijų produktyvumo kontrolę pradėjo vykdyti nuo 2016 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Aleksandro Stulginskio universitetu.

Straipsnis 2016 m. 2017 m. 1-4 mėn.
Grynaveislių mėsinių galvijų privalomo svėrimo paslaugos skaičius, vnt. 980 717
Įmonė parduoda veislinius bulius turinčius galvijų kilmės pažymėjimus

Kontaktai

UAB "Šilutės veislininkystė"
Armalėnų k.
Šilutės sen.
Šilutės r. sav.
LT 99156
Tel.: 8-441-75030
Mob.: 8-682-36502