Finansinės ataskaitos už 2015 m.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas už 2015 m.

Audituota NKP 2015

 

Įmonė parduoda veislinius bulius turinčius galvijų kilmės pažymėjimus

Kontaktai

UAB "Šilutės veislininkystė"
Armalėnų k.
Šilutės sen.
Šilutės r. sav.
LT 99156
Tel.: 8-441-75030
Mob.: 8-682-36502